Cennik

Jedna cena „All-inclusive”

Obejmująca oprawki, szkła z utwardzeniem oraz powłoki antyrefleksyjne

Okulary jednoogniskowe

499 PLN

Okulary progresywne

1.499 PLN

*Możliwość dodatkowej modyfikacji szkieł pod kątem indywidualnych potrzeb za dopłatą