Polityka Prywatności

Polityka prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy CrossEyes Group ApS i opisuje sposób gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych osobowych, a także praw z tym związanych. Niektóre informacje są ustawowo wymagalne w zakresie zbierania, przetwarzania i przechowywania, podczas gdy inne są dobrowolne i wymagają Twojej zgody, aby CrossEyes je zebrał i przetworzył.

 

 1. Administrator danych i dane kontaktowe

CrossEyes Group ApS (CVR 39065851) jest administratorem danych osobowych. CrossEyes Group ApS ma adres na Vestergade 58B 1 piętro, 8000 Aarhus C. Z CrossEyes Group ApS można się kontaktować pod adresem mailowym info@crosseyes.dk lub telefonicznie pod numerem +45 61 22 31 33.

W sklad CrossSyes Group ApS wchodza następujące sklepy:

 • CrossEyes Esbjerg ApS, CVR: 36542292
 • CrossEyes Lemvig, CVR: 37960446
 • CrossEyes Randers, CVR: 36507993
 • CrossEyes Storkøbenhavn, CVR: 39158507

 

 1. Jakie informacje zbiera CrossEyes Group?

CrossEyes może zbierać informacje o Tobie na różne sposoby, w tym poprzez to, ze:

 • Zamawiasz czas na badanie wzroku, online przez nasz system rezerwacji lub w jednym z naszych fizycznych sklepów
 • Zgłaszasz sie w jednym z naszych sklepów i rejestrujesz jako klient, aby przeprowadzic badanie wzroku i / lub kupić ktorys z naszych produktów lub usług
 • Zapiszesz się na nasz biuletyn lub inny marketing, np. poprzez udział w konkursach lub kampaniach, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn)
 • Odwiedzisz naszą stronę internetową, na której zbieramy pliki cookie. Przeczytaj więcej o naszych zasadach dotyczących plików cookie tutaj.

 

Zbieramy m.in. następujące dane osobowe w związku z powyższym:

 • Imię i nazwisko, adres, nr. tel., adres e-mail, nr PESEL
 • Dane zdrowotne oraz stosowanie leków które mogą miec wplyw na twoj wzrok
 • Zapytania, odpowiedzi na pytania i inna komunikacje z CrossEyes, za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn
 • Informacje o tobie z mediów społecznościowych (Facebook, Instagram)

 

 

 1. W jaki sposób CrossEyes Group wykorzystuje twoje dane osobowe?

CrossEyes zawsze przetwarza twoje dane osobowe w sposób poufny i zgodnie z aktualnymi zasadami ochrony danych. Twoje informacje mogą być przetwarzane w następujących celach:

 • W celu świadczenia usług na rzecz klienta, na przykład przeprowadzenia badania wzroku lub zamówienia okularów korekcyjnych (nazwisko, adres, numer PESEL, informacje o stanie zdrowia, informacje o stosowanych lekach, e-mail)
 • Aby CrossEyes mógł skontaktować się z Tobą w związku z Twoim zamówieniem, np, gdy Twoje zamówienie jest gotowe do odbioru lub jeśli pojawią się problemy lub opóźnienia (numer telefonu)
 • Aby udzielić porad na temat twojego wzroku i znaleźć najlepsze rozwiązanie w zakresie widzenia zgodnie z Twoimi potrzebami (informacje o zdrowiu, informacje o stosowanych lekach)
 • Dla ulepszania produktów i usług CrossEyes, w tym poprzez statystyki i analizy (pliki cookie)
 • Aby potwierdzić tożsamość, a tym samym uniknąć oszustw lub zapobiec im, w tym w związku z rezerwacjami dokonanymi za pośrednictwem naszego internetowego systemu rezerwacji (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu)
 • Aby zaoferować ci marketing za pośrednictwem biuletynów, na wypadek, gdybyś wyraził zgodę na skontaktowanie się z tobą w związku z tym (e-mail)
 • Aby odpowiedzieć na twoje pytania lub poinformować Cię o nowych lub zmienionych usługach
 • Inna komunikacja z tobą

 

Jaka jest podstawa prawna do zbierania danych osobowych przez CrossEyes?

CrossEyes gromadzi i przetwarza twoje dane osobowe w następujących okolicznościach:

 • Udzieliłeś na to zgody lub wyraziles zgodye
 • Przetwarzanie jest wymagane, aby CrossEyes spełnił zawarta z tobą umowę
 • Przetwarzanie jest wymagane, aby CrossEyes działał zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Jeśli wyraźnie ujawniłeś informacje
 • Jeżeli leży to w interesie społeczeństwa i konieczności wykonywania zadań władzy publicznej
 • Przetwarzanie jest konieczne, aby chronić Cię lub inne ważne interesy, w tym przed wypadkiem lub obrażeniami.

 

 1. Kto może uzyskać dostęp do informacji?

CrossEyes dzieli się Twoimi informacjami z partnerami, dostawcami lub innymi stronami trzecimi w celu świadczenia usługi lub produktu dla ciebie lub aby CrossEyes w inny sposób moglo wypełnić swoje zobowiązania.

CrossEyes nie rozpowszechnia, nie sprzedaje ani nie wymienia danych użytkownika ze stronami trzecimi w celach marketingowych poza firmą CrossEyes. Ujawnienie informacji zawsze będzie zgodne z obowiązującym prawem i, jeśli będzie to wymagane, z uprzednią zgodą.

CrossEyes zawarł umowy przetwarzania danych ze wszystkimi współpracownikami, którzy mają dostęp do poufnych informacji.

 

4a. Przekazywanie informacji do krajów EOG (kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego)

Niektóre z Twoich informacji zostaną przekazane stronom trzecim w kraju spoza EOG, w tym w Stanach Zjednoczonych. Dotyczy to Twojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie biuletynu CrossEyes.

CrossEyes zawsze zapewnia, że przekazywanie informacji odbywa się wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem. CrossEyes zawsze informuje Cię, jeśli Twoje informacje są przekazywane do krajów spoza EOG i jeśli to konieczne, uzysujej uprzednią zgodę.

 

 1. W jaki sposób chronione są twoje informacje?

CrossEyes zawsze chroni Twoje dane przed nieautoryzowanym użyciem lub podobnym nieautoryzowanym dostępem stron trzecich. Tylko pracownicy i współpracownicy CrossEyes mają dostęp do danych osobowych. Pracownicy i podmioty stowarzyszone mają dostęp tylko do informacji, których potrzebują, aby spełnić zobowiązanie wobec Ciebie lub do CrossEyes, aby CrossEyes dostarczył produkt lub usługę. CrossEyes stale sprawdza urządzenia, aby ocenić, czy informacje są stale przetwarzane w sposób odpowiedzialny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

CrossEyes zapewnia ciągłe dostosowywanie środków bezpieczeństwa zgodnie z rozwojem technologicznym, aby chronić twoje dane osobowe.

 1. Jak długo CrossEyes przechowuje twoje dane osobowe?

CrossEyes nigdy nie przechowuje twoich danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do spełnienia celu przetwarzania twoich danych.

Niektóre informacje są wymagane przez CrossEyes przez określony czas, aby zachować zgodność z obowiązującymi przepisami. Dotyczy to na przykład dokumentacji pacjenta, która ma być przechowywana przez co najmniej 5 lat, chyba że mają zastosowanie specjalne okoliczności, w tym sprawa skargi, sporu lub procesu.

 

 1. Jakie są twoje prawa?

Masz prawo poprosić o wgląd w dane osobowe zebrane przez CrossEyes na Twój temat. Możesz zażądać tego na piśmie, wysyłając list lub e-mail. Jeśli znajdziesz niepoprawne lub niepełne informacje o Tobie, możesz poprosić CrossEyes o poprawienie tych informacji. Dane kontaktowe można znaleźć u góry lub u dołu tej strony.

Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, jeśli nie chcesz już otrzymywać marketingu bezpośredniego przez e-mail. Użyj funkcja rezygnacji z subskrypcji na dole newslettera, wyślij e-mail do info@crosseyes.dk lub napisz na adres: CrossEyes Group ApS, Vestergade 58b 1. piętro, 8000 Aarhus C.

Masz prawo do usunięcia swoich danych osobowych, chyba że podlegają one obowiązującym przepisom dotyczącym czasu przechowywania.

Jesteś uprawniony do przekazania swoich danych osobowych. Możesz poprosić o dostarczenie swoich informacji w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i przeznaczonym do odczytu maszynowego formacie.

Masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu twoich informacji. Pamiętaj, że jeśli złożysz uzasadniony sprzeciw, informacje nie mogą być przetwarzane do konkretnych celów.